ANVÄNDARVILLKOR

Habit Factory i Sverige AB, org. Nej. 559198-2375, BOX 90237, 120 23 Stockholm, (“Habit Factory”, “Vi”, “Oss”, “Våra”) driver webbplatsen www.fix-allwhite.se (“Webbplatsen”). Via Webbplatsen kan du köpa varor från Habit Factory. Dessa allmänna köpvillkor (”Villkoren”) gäller för alla beställningar av varor du som konsument genomför på Webbplatsen. Genom att slutföra din beställning accepterar du att följa Villkoren. Habit Factory förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst. Varje ändring publiceras på Webbplatsen och gäller från det att du har accepterat Villkoren genom en ny beställning eller 10 dagar efter att Habit Factory har informerat dig om ändringarna (exempelvis genom prenumeration). Bestämmelserna i bl.a. Konsumentköplagen (1990:932) och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämpas på alla köp som konsumenter gör via Webbplatsen.

Som ett villkor för att du slutför en beställning accepterar du Villkoren, du intygar och garanterar härmed att (i) du är minst arton (18) år gammal, (ii) all information som du tillhandahåller är sann, korrekt, aktuell och komplett och (iii) du har laglig behörighet att ingå dessa Villkor i enlighet med alla villkor häri, (iv) du bor och har angett en leveransadress i Sverige.

Om du inte till fullo förstår, samtycker till och följer dessa villkor, eller om du inte kan ingå juridiskt bindande avtal, får du inte komma åt eller vår webbplats. Uppgifter som Habit Factory anser utgöra ett straffrättsligt förfarande, såsom en order i annan persons namn, kommer att polisanmälas. Vid misstanke om oegentligheter eller missbruk av vår beställningsfunktion förbehåller sig Habit Factory alltid rätten att neka köp.

PRISER OCH AVGIFTER

Alla priser som anges på Webbplatsen är i svenska kronor inklusive moms. Särskilda avgifter kan tillkomma som frakt, faktura, delbetalning och ej hämtade paket. Den totala kostnaden för din beställning beräknas automatiskt baserat på dina val och presenteras innan du slutför beställningen. Eventuella felaktigt angivna priser kan komma att korrigeras i samband med att Habit Factory bekräftar din beställning till din e-postadress.

BETALNING

Betalning på webbplatsen görs via en av våra betalleverantörer. Genom våra Payment Gateways kan du erbjudas betalningsalternativen kortbetalning, faktura, delbetalning eller direktbetalning via din bank. Habit Factory tar inte ut någon extra avgift för något av betalningsalternativen. Våra betalleverantörer kan komma att ta ut avgifter för betalningsalternativen, men anger detta i ett sådant fall i samband med köpet.

Vid betalning med kort accepteras följande betalkort: Mastercard och Visa.

Vid betalning med faktura eller delbetalning behöver du ange vissa uppgifter om dig själv som används av leverantören för att kunna identifiera dig. Den information du behöver lämna för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köp och kunder. Genom att lämna information i kassan accepterar du även våra leverantörers villkor.

Vid betalning med faktura eller delbetalning tar Payment Gateway en kreditupplysning, men den påverkar inte din kreditvärdighet och är inte synlig för andra som efterfrågar kreditupplysningar, t.ex. banker. När du har blivit identifierad visar Payment Gateway vilka alternativ som är tillgängliga för dig. För fakturabetalning är betalningstiden 14 dagar.

BETALNING MED KLARNA

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och beställningsuppgifter med Klarna, så att Klarna kan bedöma om du kan välja betalningssätt och anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

LEVERANS

Vi erbjuder olika fraktalternativ baserat på beställningsbelopp, storlek och/eller din plats.

Brev: för mindre föremål som kan lämnas i brevlådan. Habit Factory förbehåller sig rätten till väderförhållanden som försvårar leverans till brevlådan. Vi förbehåller oss även rätten till mått på postlåda, brevlåda, kassaskåp och fastighetsbox.

Paket: för större försändelser som skickas till närmaste utlämningsställe. När paketet finns tillgängligt för avhämtning skickas ett SMS med information om tracking numret till det mobilnummer som anges vid beställning. Vid hämtning av en sändning ska giltig ID-handling uppvisas.

Leveranstid

Normal leveranstid är 1 – 3 arbetsdagar från det att vi har bekräftat din beställning via e-post. Generellt gäller leveranstiden för beställningar som registrerats före kl. 12.00 en arbetsdag, räknat från samma arbetsdag. Om beställningen registreras efter kl 12.00 en arbetsdag räknas istället leveranstiden från nästa arbetsdag. För beställningar som registreras under helgdagar räknas leveranstiden från första vardagen efter helgens utgång. I samband med att din beställning skickas från Habit Factory, skickas även ett mail till angiven e-postadress. Om du inte har fått din beställning efter 3 arbetsdagar, kontakta vår kundtjänst på info@fix-allwhite.se så hjälper vi dig. Skulle Habit Facotory av någon anledning inte kunna leverera din beställning och har meddelat detta, har du möjlighet att ångra köpet genom att kontakta vår kundtjänst enligt ovan.

Ej inlösta paket/försändelser

Paket som levereras till agenter kommer att returneras till Habit Factory om de inte har hämtats ut inom 14 dagar efter att paketets ankomst meddelats dig. Om detta sker debiteras du en avgift på 300 kr för kostnader hänförliga till vår administration, frakt, returfrakt och hantering. Ej inlösta paket betraktas normalt inte som ett utövande av ångerrätten.

Observera att Habit Factory endast levererar till adresser i Sverige.

ÅNGERRÄTT

När du som konsument handlar varor på internet har du som huvudregel alltid 14 dagars ångerrätt enligt lag (2005: 59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten gäller inte vid köp av orala nikotinprodukter, då dessa är en lättfördärvlig produkt med begränsad hållbarhet.

KLAGOMÅL

En vara som avviker från avtalet eller på annat sätt inte överensstämmer med den beskrivning som Habit Factory har lämnat, du som konsument kan klaga till Habit Factory. I sådana fall är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på info@fix-allwhite.se som skickar en retursedel till din adress. Reklamationsrätten omfattar endast originalfel (och inte defekter som t.ex. beror på att produktens normala hållbarhet har passerat eller som har uppstått på grund av normalt slitage). Meddelande om felet ska lämnas till Habit Factory inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet och alltid senast 7 dagar från det att du mottagit produkten. Habit Factory rekommenderar därför att du kontrollerar produkten noggrant direkt efter mottagandet. Du ansvarar för de varor du returnerar. Habit Factory rekommenderar därför att du förpackar produkten på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas under transporten. Produkten ska, om möjligt returneras oanvänd med oskadad originalförpackning (du ska till exempel inte skriva, tejpa eller sätta stämplar på originalförpackningen).

För att ärenden om en transportskada ska kunna hanteras på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens förpackning så att denna kan besiktigas. För att kunna returnera produkten måste du även kunna styrka ditt köp från Webbplatsen, t.ex. genom orderbekräftelsen/kvittot som vi skickade till den e-postadress du angav i samband med din beställning. När vi mottagit din retur skickas en bekräftelse via e-post. Beroende på skadans omfattning, t.ex. återleverans, avhjälpande eller prisavdrag. I slutändan kan återköp förekomma. Vid ett godkänt återköp kommer Habit Factory att ersätta dig för kostnaden för varan, med undantag för kostnader för eventuell returfrakt som uppstår på grund av att du inte har använt retursedeln. Habit Factory svarar för anspråk på annan ersättning, utöver kostnaden för produkten, enligt vad som följer av konsumentköplagen.

PRISER OCH PRODUKTINFORMATION PÅ WEBBPLATSEN

Habit Factory strävar efter att informationen på Webbplatsen alltid ska vara korrekt, men förbehåller sig rätten till slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, såsom fel i produktbeskrivning, felaktigt pris och felaktig lagerstatusinformation. Habit Factory förbehåller sig vidare rätten att korrigera sådana fel när som helst och att ändra eller uppdatera informationen. All bildinformation ska betraktas som illustrationer och kan inte garanteras att den återspeglar produktens exakta utseende eller karaktär.

Genom att skicka in recensioner av produkter på Webbplatsen ger du Habit Factory rätt att publicera dem på Webbplatsen och i andra kanaler och media. Habit Factory förbehåller sig även rätten att inte publicera och/eller radera inskickade recensioner.

FORCE MAJEURE

Habit Factory är inte skyldig att fullgöra ett köpeavtal eller prenumeration om fullgörandet försvåras till följd av en händelse utanför vår rimliga kontroll (t.ex. ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller annan extraordinär händelse). Dessa omständigheter befriar Habit Factory från skyldigheten att betala skadestånd och om förhållandet varat längre än två månader har både du och Habit Factory rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

FRÅGOR

Om du har några frågor om detta avtal, vänligen maila oss på info@fix-allwhite.com eller ring oss på +46(0)8 410 060 30.

Habit Factory följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Tvister mellan Habit Factory och en konsument kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden för avgörande. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se. Ytterst kan en tvist avgöras av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.