POMELO LIME
S4

En kombination av Pomelo och Lime.

Nikotin per dosa 196 mg
Nikotin per portion 9,8 mg
Innehåll 20 portioner
Typ Slim
Vikt 14 g

POMELO LIME
S4

En kombination av Pomelo och Lime.

Nikotin per dosa 196 mg
Nikotin per portion 9,8 mg
Innehåll 20 portioner
Typ Slim
Vikt 14 g

välj antal

Storlek
Clear Selection

INGREDIENSER: vatten, fyllnadsmedel (E460), aromer, smakförstärkare (koksalt), xylitol, nikotin, sötningsmedel (E955), förtjockningsmedel (E406), surhetsreglerande medel (E500).

VARNING: Skadligt vid förtäring. Innehåller nikotin. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTSINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Skölj munnen.Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet avfallshanteras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.