CHAI LATTE
S3

En krämig smak av Chai Latte.

Nikotin per dosa 168 mg
Nikotin per portion 8,4 mg
Innehåll 20 portioner
Typ Slim
Vikt 14 g

CHAI LATTE
S3

En krämig smak av Chai Latte.

Nikotin per dosa 168 mg
Nikotin per portion 8,4 mg
Innehåll 20 portioner
Typ Slim
Vikt 14 g

välj antal

Storlek
Clear Selection

INGREDIENSER: vatten, fyllnadsmedel (E460), aromer, smakförstärkare (koksalt), xylitol, nikotin, sötningsmedel (E955), förtjockningsmedel (E406), surhetsreglerande medel (E500).

VARNING: Skadligt vid förtäring. Innehåller nikotin. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTSINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Skölj munnen. Innehållet avfallshanteras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.