PINEAPPLE RUM COCONUT
S4

En blandning av söt ananas, kokosnöt och en eftersmak av rom.

Nikotin per dosa 196 mg
Nikotin per portion 9,8 mg
Innehåll 20 portioner
Typ Slim
Vikt 14 g

PINEAPPLE RUM COCONUT
S4

En blandning av söt ananas, kokosnöt och en eftersmak av rom.

Nikotin per dosa 196 mg
Nikotin per portion 9,8 mg
Innehåll 20 portioner
Typ Slim
Vikt 14 g

välj antal

Storlek
Clear Selection

INGREDIENSER: vatten, fyllnadsmedel (E460), aromer, smakförstärkare (koksalt), xylitol, nikotin, sötningsmedel (E955), förtjockningsmedel (E406), surhetsreglerande medel (E500).

VARNING: Skadligt vid förtäring. Innehåller nikotin. Innehåller 2,5-dimetyl-4-hydroxi-2,3-dihydrofuran-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTSINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Skölj munnen. Innehållet avfallshanteras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.