INTEGRITETSPOLICY

FIX-Allwhite.se (“vi”, “vår”, “oss” eller “FIX”) ägs och drivs av Habit Factory in Sweden AB, org.nr. 559198-2375, BOX 90237, 120 23 Stockholm. Vi respekterar användarnas integritet och är fullt engagerade i att skydda deras personuppgifter och använda dem i enlighet med dataskyddslagar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och behandlar alla personuppgifter som vi samlar in från dig – eller du tillhandahåller till oss – i samband med din användning av vår webbplats (www.fix-allwhite.se) eller våra mobilappar och vår andra tjänster (sammantaget “Tjänster”). Genom att komma åt eller använda våra tjänster bekräftar du att du förstår villkoren som anges i denna integritetspolicy. Vi samlar inte medvetet in, underhåller, avslöjar eller säljer personlig information om användare under arton år (18). Om du är under 18 år, använd inte våra tjänster. Om du är under 18 år och har använt våra tjänster, vänligen kontakta oss på e-postadressen nedan så att vi kan radera din personliga information. Om du använder våra tjänster endast för ditt personliga bruk ska du betraktas som “Användare” och för syftet med den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”) är vi personuppgiftsansvarig. Observera att även om våra tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster, är vi inte ansvariga för respektive webbplats eller tjänsts sekretesspraxis och uppmuntrar dig att vara medveten om detta när du lämnar våra tjänster och noggrant läser sekretesspolicyn för varje webbplats och service du besöker. Denna integritetspolicy gäller inte tredje parts webbplatser och tjänster. Om du vill kontakta FIX angående dina personuppgifter eller denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@fix-allwhite.se.

INFORMATION VI SAMLAR IN OM ANVÄNDARE OCH HUR VI ANVÄNDER DEN

Där du är en användare och det är nödvändigt att uppfylla vårt avtal med dig i syfte att tillhandahålla, underhålla eller förbättra våra produkter och tjänster (inklusive, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, alla frågor i vårt legitima intresse med avseende på tjänster), kommer vi att bekräfta din identitet, kontakta dig, tillhandahålla kundsupport (inklusive via chatt, i kommentarsektionen på vår blogg eller andra plattformar där du kan nå oss), hantera ditt konto hos oss och fakturera dig. För ovannämnda ändamål samlar vi in information som kan innehålla följande personuppgifter:

 • Namn;
 • Fraktinformation;
 • E-postadress och telefonnummer;
 • Betalnings- och faktureringsinformation (information om betalningssätt, första och sista siffran på ditt betalkort);
 • Beställningshanteringsinformation

Om du har gett ditt samtycke när du registrerade ditt konto, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller blogg, eller delat din e-postadress eller andra personliga uppgifter med oss för att ta emot annan information, kommer vi att behandla din e-postadress för att skicka dig informationen och/eller reklammaterial, som du har prenumererat på, till exempel nyhetsbrev, annonser för våra tjänster och annan information om våra tjänster som du har efterfrågat. Du kan när som helst avbryta prenumerationen från att ta emot ovanstående information i våra e-postsidfot och genom dina aviseringsinställningar på FIX.

När du ringer vår kundsupporttelefonlinje kan vi övervaka eller spela in samtalet för att säkerställa kvaliteten på vår kundsupport. Om du har ett FIX-konto kommer vi att behålla inspelningen så länge du har ett konto. Om du inte har ett konto kommer vi att radera inspelningen inom 12 månader eller behålla den, om det behövs för att lösa tvister mellan dig och oss.

Genom att använda cookies och liknande teknik på vår webbplats kan vi samla in data såsom information om din enhet, dina preferenser och information som fylls i när du besöker vår webbplats, din interaktion med webbplatsen och annan information som används för analytiska, marknadsförings- och inriktningsaktiviteter (inklusive unika besök, återkommande besök, sessionens längd, åtgärder som utförts på webbsidan). Läs mer om hur vi använder cookies på vår webbplats och hur du väljer bort intressebaserad reklam genom att klicka här.

Eftersom det ligger i vårt legitima intresse att säkerställa vår nätverkssäkerhet, ge dig tillgång till och förbättra våra tjänster, samlar vi också in följande tekniska användningsdata:

 • Hur och när du kommer åt ditt konto;
 • Information om enheten och webbläsaren du använder;
 • IP-adress och enhetsdata.

DELA PERSONUPPGIFTER MED TREDJE PART

För att FIX-Allwhite.se ska kunna förse dig med våra tjänster arbetar vi med tredje part (“Tredjepartstjänsteleverantörer”) som vi delar personuppgifter med för att stödja dessa tjänster.

Information som du har lämnat till oss under användningen av våra tjänster, inklusive tekniska användningsdata, delas med tredje part som tillhandahåller hosting- och serversamlokaliseringstjänster samt data- och cybersäkerhetstjänster.

Information som du har lämnat till oss under användningen av våra tjänster kan komma att delas med tredjeparts tillverkningstjänster som vi anlitar för att tillhandahålla tjänster.

Din e-postadress och andra kontaktuppgifter som du har lämnat till oss och dina meddelanden till vår kundtjänst delas med kommunikation, e-postdistribution och innehållsleveranstjänster samt leverantörer av kundsupportsystem.

Information om dina köp och betalningar delas med fakturerings- och betalningshanteringstjänster, bedrägeriupptäckande och förebyggande tjänster, redovisnings- och finansiella rådgivare.

Information om din användning av vår webbplats och annan information som erhålls från cookies och liknande teknik delas med webbanalys, sessionsinspelning och marknadsföringstjänster online.

Information om ditt konto, köp och preferenser kan delas med marknadsföringstjänster.

I den mån det är rimligt nödvändigt för att försvara våra juridiska rättigheter kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra juridiska rådgivare.

Vi kommer endast att dela personuppgifter till tjänsteleverantörer från tredje part som har åtagit sig att följa de skyldigheter som anges i tillämpliga dataskyddslagar.

Under vissa omständigheter är vi skyldiga att dela information med tredje part för att följa lagkrav eller förfrågningar, samt för att skydda våra, eller en tredje parts, lagliga intressen. Vi kommer också att avslöja din information till tredje part i och utanför ditt land endast i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, inklusive:

 • till en potentiell köpare eller köpare som förvärvar alla eller i stort sett alla av oss eller vår verksamhet;
 • till en tredje part i händelse av att vi säljer eller köper någon verksamhet eller genomgår en fusion, i vilket fall vi kan avslöja din information till den potentiella köparen av sådan verksamhet; och
 • till tredje part om vi säljer, köper, går samman eller samarbetar med andra företag eller verksamheter, genomgår en rekonstruktion, konkurs eller likvidation; eller på annat sätt genomföra en affärstransaktion eller sälja några eller alla av våra tillgångar. I sådana transaktioner kan din information finnas bland de överförda tillgångarna.

LAGRINGSPERIODER

Vi kan komma att behålla dina personuppgifter så länge du har ett FIX-konto eller någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter fortfarande existerar. Om du till exempel avbryter prenumerationen på våra marknadsförings-, nyhetsbrev eller blogg-e-postmeddelanden kommer vi att stoppa behandlingen av personuppgifterna för sådana ändamål. Om du har använt våra tjänster utan att skapa ett FIX-konto kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla vår rättsliga skyldighet att behålla information om tillhandahållande av tjänster, till exempel för skatteändamål.

Efter att ha avslutat din relation med oss genom att ta bort ditt FIX-konto eller på annat sätt sluta använda våra tjänster, kan vi fortsätta att lagra kopior av dina uppgifter som behövs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, för att lösa tvister mellan dig och oss, för att förhindra bedrägeri och missbruk , för att upprätthålla våra avtal och/eller för att skydda våra legitima intressen (i den utsträckning som vi enligt tillämplig lag har tillåtelse att fortsätta att lagra kopior för att skydda våra legitima intressen).

DATASUBJEKTS RÄTTIGHETER

Om du är en användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Storbritannien, i enlighet med EU:s och Storbritanniens dataskyddsbestämmelser, har du vissa rättigheter med avseende på dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter; under vissa omständigheter att korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen av dina personuppgifter genom att logga in på ditt FIX-konto eller genom att nå oss med hjälp av kontaktinformationen nedan. Dessutom kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt när vi inte är skyldiga att behandla dina uppgifter för att uppfylla ett avtalsenligt eller annat juridiskt krav). Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel om uppfyllandet av din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person, eller om du ber oss att radera information som vi enligt lag är skyldiga att behålla, är tillåtna enligt lag att behålla eller har tvingande legitima intressen i att behålla (i den utsträckning som tillämplig lag tillåter oss att behålla sådan information baserat på våra legitima intressen).

Dessutom, om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter olagligt, har du rätt att lämna in ett klagomål till kontaktuppgifterna nedan eller till din respektive dataskyddsmyndighet.

INFORMATIONSSÄKERHET

Vi strävar efter att använda rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att ta hand om de personuppgifter i din ägo som du bearbetar online och ställa in starka lösenord för ditt FIX-konto, begränsa åtkomsten till din dator och webbläsare genom att logga ut efter att du har avslutat din session, och undvik att ge oss några känsliga information.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV DATA

All information du tillhandahåller kan överföras eller nås av vårt moderbolag i Sverige, våra dotterbolag och dotterbolag i andra länder, och våra tredjepartstjänsteleverantörer för tillhandahållande av våra tjänster enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. När vi överför din information globalt vidtar vi nödvändiga åtgärder för att säkerställa adekvat skydd av din information, inklusive där så krävs enligt tillämplig lag som går in i Europeiska kommissionens modellklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer (d.v.s. standardavtalsklausulerna).

FÖRÄNDRINGAR AV SEKRETESSPOLICY

Alla ändringar vi gör i denna sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida. Därför rekommenderar vi att du tittar på den här sidan ofta då och då.

KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor om dina personuppgifter eller denna integritetspolicy, eller om du vill lämna in ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på info@fix-allwhite.se eller ring oss på +46 (0)8 410 060 30.